DISJUNKTIVNI SILOGIZEM

V pravilni sestavljeni trditvi, kjer sta dve trditvi povezani z logičnim veznikom ali, velja, da je vsaj ena od trditev resnična (lahko sta resnični tudi obe). Če vem, da je ena od enostavnih trditev napačna, lahko zagotovo trdim, da je druga pravilna.

 

Andrej je športnik ali programer.

Andrej ni športnik.


Sklep: Torej je Andrej programer.

 

 

Shematski zapis pravila:

 

A ali B

ne A

 

A ali B

ne B

B

 

A

 

Preuči naslednji sklep in povej, kaj je narobe.

 

Valerija dela domačo nalogo ali posluša glasbo.

Valerija dela domačo nalogo.


Sklep: Torej Valerija ne posluša glasbe.

 

Ta sklep je neveljaven. Iz resnice prvega dela disjunkcije še ne morem sklepati na neresničnost drugega dela. Saj sta lahko resnična oba!

Paziti moramo, da ne naredimo logične napake in nas ne zavede podobnost med disjunktivnim silogizmom z naslednjim neveljavnim sklepanjem:

 

A ali B

A

ne B


NAZAJ na uvodno stran