Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Tristrana piramida

Opomba: Odslej bomo govorili samo o pokončnih piramidah, zato bomo besedo pokončna izpuščali!

Tristrana piramida ima za osnovno ploskev raznostranični trikotnik, kjer je (kot kaže slika na desni) ter stranski rob s.

Pri računanju površine in prostornine tristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami: (formul ni potrebno vedeti na pamet!!)

Površina tristrane piramide:

Prostornina tristrane piramide:

Ne pozabi: !!!

Pri izračunu stranskih višin smo si pomagali s Pitagorovem izrekom, kar nam ponazarja tudi desna slika.