Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Test

 1. Kakšno telo je piramida?

  Okroglo telo.
  Oglato telo.
  Sestavljeno telo.
 2. Kaj sestavlja n-stranskih ploskev, ki so trikotniki?

  Osnovno ploskev piramide.
  Površino piramide.
  Plašč piramide.
 3. Piramida, katere višina ne pade v središče njene osnovne ploskve je

  pokončna;
  poševna;
  enakoroba.
 4. Višina piramide je

  razdalja med vrhom in osnovno ploskvijo;
  pravokotnica z vrha piramide na osnovni rob;
  stranski rob.
 5. Kateri od treh likov ni mreža piramide?

  Slika 1
  Slika 2
  Slika 3

  Slika 1
  Slika 2
  Slika 3

 6. Koliko oglišč ima šeststrana piramida?

  6
  7
  8
 7. Oglej si sliko. Katera oglišča mreže se združijo v oglišče piramide?

  A in F
  H in E
  H in F


 8. S katerim izrekom si pomagamo pri računanju površine piramide?

  Z Evklidovim izrekom.
  S Pascalovim izrekom.
  S Pitagorovim izrekom.
 9. S katero formulo računamo površino piramide?

  P=O+pl
  P=2O+pl
  P=O+2pl
 10. Kolikšna je površina pravilne štiristrane piramide, če je a=7 cm in vs=9 cm?

  175 cm2
  180 cm2
  185 cm2
 11. Koliko kvadratnih metrov platna potrebujemo, da prekrijemo šotor v obliki pravilne štiristrane piramide z osnovnim robom 11 m, in višino 19,2 m?

  543,4 m2
  607,2 m2
  489,6 m2
 12. Izračunaj plašč pravilne šeststrane piramide, če je a=8 cm in vs=12 cm!

  288 cm2
  300 cm2
  332 cm2
 13. S katero formulo računamo prostornino piramide?
 14. Izračunaj prostornino kvadratne piramide, kjer je a=15 cm in v=24 cm.

  725,2 cm3
  777,7 cm3
  778,5 cm3
 15. Kako viskoka je pravilna štiristrana piramida, če je V=260 l in a=7,2 dm

  13,1 dm
  14,1 dm
  15,1 dm
 16. Kolikšen je osnovni rob pravilne štiristrane piramide, če je V=580 cm3 in v=15,8 cm.

  8,2 cm
  10,5 cm
  15,1 cm
 17. Izračunaj prostornino šeststrane piramide, če je a=15 m in v=25 m.

  4865,63 cm3
  4956,36 cm3
  5000,12 cm3
 18. Površina enakorobe štiristrane piramide meri 500 cm2. Koliko meri njena prostornina?

  38,66 cm3
  42,83 cm3
  50 cm3
 19. Izračunaj prostornino kvadratne piramide, če je P=885 cm2 in a=15 cm.

  435 cm3
  444 cm3
  475 cm3
 20. Ploščina osnovne ploskve pravilne tristrane piramide meri 23,27 m, plašč pa 38,4 m. Izračunaj njeno prostornino.

  29,89 m3
  27,22 m3
  25,91 m3


Število pravilnih odgovorov: od možnih.