Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Štiristrana piramida

Štiristrana piramida ima za osnovno ploskev pravokotnik, kjer je (kot kaže slika na desni) ter stranski rob s.

Pri računanju površine in prostornine štiristrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami: (formul ni potrebno vedeti na pamet!!)

Površina štiristrane piramide:

Prostornina štiristrane piramide:

Ne pozabi: za računanje površine plašča potrebuješ stransko višino. To izračunaš iz značilnega pravokotnega trikotnika, ki ga omejujejo višina piramide, stranska višina in polovica stranica osnovne ploskve!!!