Avtorske pravice © 2003, Katarina Pavlakovič

Šeststrana piramida

Šeststrana piramida ima za osnovno ploskev šestkotnik (kot kaže slika na desni) ter stranski rob s. Govorili bomo o šeststranih piramidah, ki imajo za osnovno ploskev enakostranični šestkotnik.

Pri računanju površine in prostornine šeststrane piramide si lahko pomagamo s spodnjimi izpeljanimi formulami: (formul ni potrebno vedeti na pamet!!)

Površina šeststrane piramide:


Prostornina šeststrane piramide:

Tudi pri računanju plašča šeststrane piramide si pomagamo s Pitagorovim izrekom. Pri tem si lahko pomagamo s sliko na desni, ki prikazuje uporabo Pitagorovega izreka pri šeststrani piramidi.