Geometrijsko telo

Geometrijsko telo je od vseh strani omejen prostor. Telo, omejeno samo z ravnimi ploskvami, je OGLATO GEOMETRIJSKO TELO. Če telo omejuje vsaj ena kriva ploskev, je telo OKROGLO.

ROB je daljica, na kateri se stikata dve mejni ploskvi telesa oziroma daljica, ki povezuje dve sosednji oglišči.
OGLIŠČE je točka v kateri se stikajo vsaj trije robovi.

POVRŠINA telesa je vsota ploščin vseh mejnih ploskev. Označimo jo s P. Merimo jo s ploščinskimi enotami (m2, dm2, cm2, mm2).

PROSTORNINA ali VOLUMEN telesa je velikost prostora, ki ga telo zavzema. Označimo ga z V. Merimo jo s prostorninskimi enotami (m3, dm3, cm3, mm3, 1dm3 =1l)
MREŽO telesa dobimo, če vse mejne ploskve razgrnemo v ravnino. Obstaja več načinov razporeditve ploskev v mreži.
slikca rob, oglišče, mejna ploskev