Računske operacije z večjimi naravnimi števili

za 5.razred 8-letke (oz. 6. razred 9-letke)

Si pripravljen-a? Sem  /  Nisem


avtorica: Neža Štrukelj
matematika-računalništvo, PeF

mentor: prof. Vladimir Batagelj


Zadnja sprememba: 31.03.2004