Opis valja

Valj je telo, omejeno z dvema skladnima in vzporednima krogoma in eno krivo ploskvijo.

Kroga s središčema S1 in S2 imenujemo osnovni ploskvi valja (O).

Krivo ploskev imenujemo plašč valja (pl).

Os valja je premica skozi središči osnovnih ploskev (S1,S2).

Višina valja v je razdalja med osnovnima ploskvama.

Stranica valja s je daljica na plašču valja, ki je vzporedna z osjo in povezuje krajišči osnovnih ploskev.
Če valj presekamo z ravnino, ki je vzporedna osnovni ploskvi, dobimo
vzporedni presek valja. Presečni lik tega preseka je krog.
Če valj presekamo z ravnino, ki gre skozi njegovo os, dobimo
osni presek valja. Presečni lik osnega preseka je pri pokončnem valju pravokotnik, pri enakostraničnem pa kvadrat.

Poznamo različne oblike:

POKONČEN dolžina stranice je enaka dolžini višine s = v. Osni presek je pravokotnik. POŠEVEN dolžina stranice ni enaka dolžini višine. Osni presek je paralelogram. ENAKOSTRANIČEN višina je enaka premeru osnovne ploskve: v = 2r. Osni presek je kvadrat.

Nadaljuj z učenjem o mreži in površini valja.