Računanje z ulomki

 

VSTOPI

 

Avtor: Miha Jelenc

Mentor: prof. dr. Vladimir Batagelj

Seminarska naloga pri predmetu 
Didaktika računalništva