Ploščina kroga
Slika št. 7: Ploščina kroga

Ploščino kroga si je težje predstavljati kot pa recimo ploščino kvadrata.
Pa vendar, predstavljajmo si, da tlakujemo krog z kvadrati. Na sliki lahko vidimo, da krog prekrijemo z štirimi kvadrati z osnovno stranico dolžine r. Prav tako lahko ugotovimo, da so trije takšni kvadrati premalo, da pokrijemo cel krog.

Seveda nam na pomoč zopet prihiti magično število (3,14), ki je ravno med 3 in 4.

Če torej pomnožimo ploščino takšnega kvadrata s številom , dobimo ploščino kroga.

Pa zapišimo formulo:
p=,
pri čemer je r polmer kroga.

Krožni izsek