Didaktika računalništva, 2002/03

zadnja sprememba: 26. maj 2003

Tu si bo mogoče ogledati izdelke študentov pri predmetu Didaktika računalništva, 2002/03 :

Kazalo

 1. Alenka Praprotnik: Opisi izdelkov;
  Prva; Nevretenčarji ... (logo).
 2. Alenka Gros: Opisi izdelkov;
  Naravna števila; (na Siol); Naravna števila (logo).
 3. Sonja Lajovic: Opisi izdelkov;
  Preslikave in simetrija; Kolesar (logo).
 4. Vesna Ipavec: Opisi izdelkov;
  Štirikotniki; Potence (logo).
 5. Nina Gros: Opisi izdelkov;
  Krog; Odstotki (logo).
 6. Tea Rajgelj: Opisi izdelkov;
  Uvod v verjetnost; Aritmetična sredina (logo).
 7. Tanja Černigoj: Opisi izdelkov;
  Decimalna števila; Decimalna (logo).
 8. Neža Štrukelj: Opisi izdelkov;
  Računske naloge ; Obsegi in ploščine (logo).
 9. Aleš Jagodnik: Opisi izdelkov;
  html ; xyz (logo).
 10. Miha Jelenc: Opisi izdelkov;
  html ; Diagram (logo).
 11. David Košenina: Opisi izdelkov;
  html ; Vislice (logo).
 12. Igor Rozman: Opisi izdelkov;
  Zaporedja; Pretvorbe enot (logo).
 13. Mojca Babič: Opisi izdelkov;
  Okrogla telesa; Okrogla telesa (logo).
 14. Katarina Pavlakovič: Opisi izdelkov;
  Piramida; Piramida (logo).
 15. Tomaž Mavri: Opisi izdelkov;
  Piramida; Računske operacije (logo).
 16. Sabina Smolar: Opisi izdelkov;
  Matrike; Igra: ugibanje mesta (logo).
 17. Peter Tuk: Opisi izdelkov;
  Pitagorov izrek; dva (logo).
 18. Barbara Strnad: Opisi izdelkov;
  Stran; Milijonar (logo).
 19. Andrej Jelen: Opisi izdelkov;
  Stran; Teorija grafov (logo).
 20. Urška Mihalič: Opisi izdelkov;
  Krog in krožnica; Liki.
 21. Katja Jevševar: Opisi izdelkov;
  Števila / HTML ; Števila / Logo.
 22. Andraž Kolenc: Opisi izdelkov;
  Prizma / HTML ; Prizma / Logo.
 23. Marija Hlastan: Opisi izdelkov;
  Stran; Urejanje besedil (logo).
 24. Tina Člekovič: Opisi izdelkov;
  Enačbe in neenačbe; Enačbe (logo).
 25. Urška Mlakar: Opisi izdelkov;
  Okrogla geometrijska telesa; Okrogla telesa.

V pripravi

 1. Kristina Brljak: Opisi izdelkov;
  Trigonometrične funkcije; Pretvorbe valut (logo).
 2. Marija Pintar: Opisi izdelkov;
  Stran; Ulomki (logo).
 3. Mojca Tisovic: Opisi izdelkov;
  Vektorji; Ulomki (logo).
 4. Matej Bračko: Opisi izdelkov;
  Stran; Logo (logo).
 5. Vesna Kramberger: Opisi izdelkov;
  Zaporedja; Barvanka (SloLogo 64.d).
 6. Katja Zamernik: Opisi izdelkov;
  Reševanje enačb; Deljenje.
 7. Simona Oblak: Opisi izdelkov;
  Oglata geometrijska telesa; Oglata.
 8. Nuša Zagorc: Opisi izdelkov;
  Štirikotniki; Seštevanje in množenje.

[Naprej] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko