Paralelogrami

 

Glede na dolžino stranic ločimo družino paralelogramov na raznostranične in enakostranične.

  • Raznostranični paralelogrami:

Raznostranični paralelogrami imajo dve dvojici skladnih stranic.

  • Enakostranični paralelogrami:

Enakostranični paralelogrami imajo skladne vse štiri stranice. Pravimo jim romb.

Glede na velikost notranjih kotov ločimo družino paralelogramov na poševnokotne in pravokotne paralelograme.

  • Pravokotni paralelogrami:

Pravokotni paralelogrami so pravokotniki. Vsi notranji koti pravokotnika so pravi koti.

Paralelogram, ki je enakostraničen (torej romb) in hkrati pravokoten (torej pravokotnik) je kvadrat.

 

 

paralelogrami.gif (3622 bytes)

 

 

Družino paralelogramov sestavljajo pravokotnik, kvadrat, romb in poševnokotni raznostranični paralelogram.

 

  • Lastnosti družine paralelogramov:

Koti:

Po dva nasprotna notranja kota sta skladna, po dva sosednja kota pa suplementarna.

koti1.gif (1216 bytes)

Stranice:

Nasprotno stranici sta enako dolgi in vzporedni.

Diagonali:

Diagonali se razpolavljata

paral_oznake.gif (3048 bytes)

 

Višini:

Razdalji med nosilkama vzporednih stranic paralelograma sta višini paralelograma. Glede na vzporedni stranici ju označimo z visina_a.gif (875 bytes) ali z visina_b.gif (873 bytes) .