OLESENITEV STEBLA

V začetku prvega leta so zelnata stebla le tistih rastlin, ki se pozimi ne posušijo, ne odmrejo. Pred prvo zimo OLESENIJO. Pri tem imajo pomembno vlogo ŽILE .

Vsako drevo je na začetku svojega razvoja zelišče z žilami, ki imajo v sredini kambij, ki se pred olesenitvijo razširi v tkivo med žilami in tako sklene kambijski obroč. Iz celic na zunanji strani kambijskega obroča se razvija vedno debelejša skorja (lubje), na notranji strani pa vedno debelejši les.

  

Olesenelo steblo imenujemo deblo. V zimskem času ne raste. Spomladi se začno celice kambija živahno razmnoževati, nastanejo največje nove celice. Poleti je manj vlage, jeseni pa postane hladneje, zato nastajajo vedno manjše celice, dokler se delovanje kambija pred zimo spet ne ustavi.

Kako se je odebelilo deblo pa lahko vidimo na prerezu podrtega drevesa.

branika

- prirast enega leta

- obsega pas debla od največjih do najmanjših celic

- vidimo kot pas od najsvetlejšega do najtemnejšega lesa

- debelina branik označuje vremenske razmere (slabe razmere - manjši prirast, branike so tanjše in letnice goste)

letnica

- označuje zimsko mirovanje drevesa,

- vidimo kot temno črto, prehod od najmanših jesenskih do največjih spomladanskih celic

- s štetjem teh črt lahko ugotovimo starost drevesa

 

 

 

nazaj

domov

naprej