DELI CVETA

 
1 - pestič
2- venčni listi
3 - prašniki

4 - čašni listi

5 - cvetišče

Cvet je v cvetnem peclju razširjen v cvetišče. Na robu cvetišča so zeleni čašni listi, nato pa venčni listi, oboji sestavljajo cvetno odevalo. Navznoter slodijo prašniki, v sredi cveta pa je en sam pestič
PRAŠNIK
Sestavljen je iz prašnične niti in iz dveh polprašnic, ki tvorita prašnico. V vsaki polprašnici sta dve pelodni vrečki, kjer nastaja pelod. Pelod imenujemo tudi cvetni prah. Vsebuje moške spolne celice.
PESTIČ
Spodnji del je razširjen - plodnica. V njej je semenska zasnova z ženskimi spolnimi celicami. Plodnica se navzgor podaljšuje v vrat, ki se končuje s ploščato brazdo.

Cvetove, ki imajo prašnike IN pestiče imenujemo dvospolni cvetovi (npr. češnja) - ENODOMNA RASTLINA.

Poznamo pa tudi rastline, ki imajo v enih cvetovih samo prašnike, v drugih pa le pestiče (npr. leska) - cvetove s prašniki imenujemo moški cvetovi, cvetove s pestiči pa so ženski cvetovi - DVODOMNA RASTLINA.
 
domov
naprej