K I P I
 
Južno od Jakopičevega sprehajališča ob Gutmanovem sprehajališču: Med iztekom Jkopičevega sprehajališča in baročno fontano:
Evridika, Bojan Kunaver, 1963-67 Balet, Stojan Batič, 1957
Na južni dostopni poti k Cekinovemu gradu: Nad stopniščem  severno od ribnika:
Spomenik kurirjem, Zdenko Kalin, 1962 Pastirček,  Zdenko Kalin, 194
Ob ramah stopnišča  pod Tivolskim gradom:
Litoželezni psi, Anton Dominik Fernkorn, 1864