CERKEV

Iz župnijske kronike(leta 1789):
»Da je Žička okolica že v starodavnih časih bila obdelana, sklenem iz tega, ker je Konjiška fara že leta 1173 ondi imela polja in vinograde, katere je potem belim menihom v Zajckloštru prepustila, zato pa drugod nekaj desetine dobila. Kdaj so cerkev stavili, se nikjer zapisanega ne najde, toliko vendar je gotovo, da 16.marca 1392 je že stala. Leta 1662 je dobila lastne krstne, leta 1692 mrtvaške in leta 1697 poročne bukve; tudi je svoje pokopališče imela.«
Leta 1789 postanejo Žiče samostojna fara, ki združuje vernike iz Žič in Draža vasi. Vsaj 600 let že tu stoji cerkev. Cerkev je bila v preteklosti večkrat preurejena tako, da so od prvotne cerkve ostali le zunanji zidovi, ladja in freska na južnem zunanjem zidu. Predstavlja sv. Krištofa in Marijo Zavetnico ter po ugotovitvah prof. dr. F. Steleta datira iz prve polovice 14. stoletja.NOTRANJOST CERKVE:
Glavni oltar:
Kipi: apostol Jakob starejši – Kristus in apostol Peter – apostol Pavel; Janez Krstnik - Bog Oče in angeli – apostol in evangelist Janez.
Čas nastanka: sredina 18. stoletja, mojster ni znan.
Stranska oltarja: Oltar Srca Jezusovega in Marijin oltar.
Čas nastanka: prva tretjina 18. stoletja, delo je pripisano konjiškemu kiparju Mihaelu Pogačniku. Marijin kip je iz leta 1890, kip Srca Jezusovega pa iz leta 1930.
Daritveni oltar in ambon sta iz leta 1985.
Orgle je postavil Anton Valantinčič leta 1849.
Freske - dekoracija je iz leta 1904.
Ura v zvoniku je bila montirana leta 1910.
Zvonovi:
»AS« 475 kg – iz leta 1969
»B« 323 kg – iz leta 1969
»DES« 220kg – iz leta 1689.
Notranjost cerkve je bila v letu 2002 temeljito prenovljena, v letošnjem letu pa potekajo obnovitvena dela na zunanjosti cerkve .

V župnišču je urejena farna knjižnica z bogato zbirko.
Župnija Žiče, ki obsega vasi Draža vas in Žiče danes šteje približno 1000 vernikov, vodi pa jo župnik Marijan Veternik.
Cerkvena vrata so odprta za ogled naključnim ali organiziranim skupinam.
Za več informacij : Župnijski urad Žiče, Žiče 85, 3215 Loče
tel. 03 759 08 50
fax. 03 759 08 50,
ali marijan.veternik@rkc.si

prva stran, na vrh, nazaj, naprej