Električna kapacitivnost (C)

Kapacitivnost je lastnost električno prevodnih teles, da pod vplivom električne napetosti sprejmejo elektrino. Razmerje med količino sprejete elektrine in nastalega potenciala se imenuje kapacitivnost telesa. Merilo kapacitivnosti električno prevodnih teles je elektrina na enoto napetosti, ki je povzročila naelektrenje.
C = Q/U (C/V = F)
Farad je zelo velika enota. V elektrotehniki in v naravi ni tako velikih kapacitivnosti, da bi jih morali meriti s faradi, zato so v uporabi le manjše enote
1 mikrofarad = 1uF =10-6 F
1 nanofarad = 1 nF = 10-9 F
1 pikofarad = 1 pF = 10-12 F
Nazaj
Kapacitivnost Zemlje je okrog 6,4*10-4F.