POVRŠINA - PROSTORNINA KVADRA IN KOCKE


1.KVADER

 • Površino kvadra izračunamo po zgoraj napisanem obrazcu
 • Označimo jo s črko P
 • Osnovna ploskev je pravokotnik
 • Plašč sestavljajo 4 pravokotniki - po dva sta si enaka,
 • Pa si poglejmo izpeljavo formule

P = 2*O + pl

P = 2* ab +2*ac + 2*bc

P = 2*(ab + ac + bc)

 • Prostornino označimo s črko V (kot VOLUMEN)
 • Prostornino kvadra torej izračunamo tako:

V = O * v

V = ab * v

V = abc

2.KOCKA

 • Površino kocke izračunamo po zgoraj napisanem obrazcu
 • Označimo jo s črko P
 • Osnovna ploskev je kvadrat
 • Tudi plašč sestavljajo 4 kvadratii
 • Pa si poglejmo izpeljavo formule

P = 2*O + pl

P = 2*aa +4*aa

P = 6*aa

P = 6*a2

 • Prostornino označimo s črko V (kot VOLUMEN)
 • Prostornino kocke torej izračunamo tako:

V = O * v

V = aa * v

V = a2*a

V = a3