OSNOVNE ZNAČILNOSTI KVADRA IN KOCKE

1.KVADER

2.KOCKA