TELESNA IN PROSTORSKA DIAGONALA KVADRA - KOCKE

 

1.TELESNA DIGONALA kvadra ali kocke - označimo jo z veliko črko D - je daljica, ki spaja dve nasprotni oglišči, ki ne ležita na isti ploskvi.

Vse telesne diagonale kvadra ali kocke so skladne - torej enako dolge.

Kvader in kocka imata po štiri telesne diagonale.

 

2.PLOSKOVNA DIAGONALA kvadra ali kocke - označimo jo z malo črko d - je daljica, ki spaja dve nasprotni oglišči, ki ležita na isti mejni ploskvi.

Kvader ima 3 različno dolge ploskovna diagonale, kocka pa ima vse ploskovne diagonale enako dolge.

Število ploskovnih diagonal je v obeh telesih enako in sicer 12.

Razmisli, kako ležijo - če ti ne gre - klikni na naslednji gumb!!

POGLEJMO ŠE FORMULI ZA TELESNO DIAGONALO

Pri zapisu formule si pomagamo s Pitagorovim izrekom:

KVADER

D2 = d2 + c2

D2 = a2 + b2+ c2

KOCKA

D2 = d2 + a2

D2 = a2 + a2+ a2

D2 = 3 * a2