* Vrtež okoli točke

Načrtaj

V ravnini izberemo točko S. Poljubni točki A v tej ravnini priredimo točko A ' takole:
  • Narišemo krožnico K s središčem v S in polmerom AS.
  • Odmerimo kot (npr = 45o) nad daljico SA. Kot naj ima vrh v točki S, kot odmerimo v nasprotni smeri urinega kazalca (pozitivna orientacija).
  • Presečišče kraka odmerjenega kota in krožnice K je točka A'.

    Klikni animiraj za začetek predvajanja animacije, ki prikazuje potek načrtovanja.
Pomembno

Predpis, ki na zgoraj opisan način poljubno točko A preslika v točko A ' v ravnini, imenujemo vrtež za kot okoli točke S. Označimo ga RS,a: A A '.

Vrtež za kot = 180o okoli točke S je enak zrcaljenju čez točko S.

Velja torej: RS,180 = ZS

Točka S je središče vrteža ali rotacije.

Središče vrteža je pri vrtenju negibno oziroma miruje.

Vrtež okoli izhodišča

Slika prikazuje kako zavrtimo okoli točke S trikotnik ABC.

Zavrtimo točko A okoli točke S za kot  = 60o.

Postopek ponovimo za vsako točko in na koncu preslikane točke povežemo.

animiraj
Vrtež okoli izhodišča za kote 90o, 180o in 270o

Kot 90o

Nariši točko A=(2,3) in jo zavrti okoli izhodišča za kot =90o.

Poskušaj ugotoviti pravilo, po katerem lahko izračunaš koordinate poljubne preslikane točke.

Pokaži  rešitev | pravilo

 Kot 180o

Nariši točko A=(2,3) in jo zavrti okoli izhodišča za kot =180o.

Poskušaj ugotoviti pravilo, po katerem lahko izračunaš koordinate poljubne preslikane točke. Pri tem ne pozabi, da je rotacija za kot 180o okoli izhodišča isto kot zrcaljenje čez točko (izhodišče).

Pokaži  rešitev | pravilo

 

Kot 270o

Nariši točko A=(2,3) in jo zavrti okoli izhodišča za kot =270o.

Poskušaj ugotoviti pravilo, po katerem lahko izračunaš koordinate poljubne preslikane točke. Spomni se, da je vrtež okoli izhodišča za kot 270o enako kot vrtež okoli izhodišča za kot -90o.

Pokaži   rešitev | pravilo

 


Iz izkušenj smo ugotovili, da ima zrcaljenje čez točko v ravnini naslednje lastnosti:

Lastnosti vrteža okoli točke:

  • Slika vsake premice je premica. Slika
  • Vrtež okoli točke ohranja razdalje, velikosti kotov in orientacijo v ravnini. Slika
***

Vrtež za poljuben kot okoli izhodišča

Točka T = (x,y) se z rotacijo okoli izhodišča za kot preslika v točko
T ' = (x cos - y sin, x sin + y cos).

Matrika, ki pripada rotaciji za kot v ravnini okoli izhodišča je naslednja:

Preveri svoje znanje v Kvizu.

     
mailto:kosir_jelka@yahoo.com
Jelka Košir