Reši naloge:

 1. Nariši točke A, B, C tako, da ne ležijo na skupni premici (glej sliko).
  Zrcali jih čez dano točko S v točke A', B', C'.

 2. Daljico MN zrcali čez točko S. Primerjaj dolžini daljic MN in M'N'. Kaj ugotoviš?

   

 3. Nariši trikotnik ABC s podatki AB=6cm, AC=5cm, BC=4.5cm. Na ravnini izberi še točko S.
  a) Primerjaj po dolžini stranici AB in A'B', BC in B'C', AC in A'C'.
  b) Primerjaj po velikosti notranje kote trikotnika ABC z notranjimi koti trikotnika A'B'C'.
  c) Primerjaj orientacijo trikotnika ABC z orientacijo trikotnika A'B'C'. Kaj ugotoviš?