Naloga 1

V tabeli so dana oglišča trikotnika ABC. Skozi točki P in R gre os zrcaljenja. Nariši trikotnik in os zrcaljenja ter trikotnik prezrcali čez oz. Zapiši koordinate oglišč prezrcaljenega trikotnika.

A
B
C
P
R
(2, 1)
(4, 4)
(1, 3)
(0, 0)
(1, 0)

prezrcaljena
točka
koordinata
x
koordinata
y
pravilno/
nepravilno
A '
B '
C '