Didaktika računalništva, 2000/01

zadnja sprememba: 30. november 2001

Tu si bo mogoče ogledati izdelke študentov pri predmetu Didaktika računalništva, 2000/01 :

Kazalo

 1. Marta Mestnik: Opisi izdelkov;
  Računske operacije; Igrica (logo).
 2. Maja Mujkič: Opisi izdelkov;
  Ulomki; Izrazi (logo).
 3. Polona Mlinar: Opisi izdelkov;
  Ulomki; Ulomki (logo).
 4. Janja Košič: Opisi izdelkov;
  Linearna funkcija; Domine (logo).
 5. Tina Tomšič: Opisi izdelkov;
  Zrcaljenje čez premico; Spominska s kvadrati (logo).
 6. Andreja Peternel: Opisi izdelkov;
  Štirikotniki; Štirikotniki (logo).
 7. Maruša Dežman: Opisi izdelkov;
  Enačba premice; Risanje funkcij (logo).
 8. Nataša Bavčar: Opisi izdelkov;
  Trikotniki; Trikotniki (logo).
 9. Videnšek Aleš: Opisi izdelkov;
  stran; Množice (logo).
 10. Petra Pogačar: Opisi izdelkov;
  Kvader in kocka; Sorazmerje (logo).
 11. Ivetič Goran: Opisi izdelkov;
  Krog; XYZ (logo).
 12. Čarni Urška: Opisi izdelkov;
  Zaporedja; Trigonometrične funkcije (logo).
 13. Boštjan Frelih: Opisi izdelkov;
  Podobnost; Pretvorba (logo).
 14. Košir Jelka: Opisi izdelkov;
  Zrcaljenje in vrteži; Zrcaljenje in vrteži (logo).
 15. Weiss Gabriela: Opisi izdelkov;
  Izrazi; Izrazi (logo).
 16. Petra Gumzej: Opisi izdelkov;
  Potence; Potence (logo).
 17. Dejan Cvijanović: Opisi izdelkov;
  linearna enačba; linearna enačba (logo).
 18. Katja Kastelic: Opisi izdelkov;
  Kvadrat in koren; Največji skupni delitelj ... (logo).
 19. Izidor Gabrijel: Opisi izdelkov;
  Stran; Program (logo/ZIP).
 20. Jožica Stenšak: Opisi izdelkov;
  Stran; Množenje veččlenikov (logo/ZIP).
 21. Polona Čuk: Opisi izdelkov;
  Stran; Geometrijska telesa (logo).
 22. Melita Kastelic: Opisi izdelkov;
  O krogu; Vektorji (logo).
 23. Leskovec Mojca: Opisi izdelkov;
  Prizme; Prizme (logo).
 24. Barbara Šavli: Opisi izdelkov;
  Krivulje drugega reda; Glagoli (logo).
 25. Jana Klopčič: Opisi izdelkov;
  Deljivost; Merske enote (logo).
 26. Pahor Kristina: Opisi izdelkov;
  Odstotki; Planeti (logo).

V pripravi


[Naprej] [Gor] [Kazalo]

Univerza v Ljubljani, FMF, Oddelek za matematiko in mehaniko