Vrstni red računskih operacij


Maja gleda z okna na parkirišče in šteje avtomobile. Na listek zapiše: 5+4∙3.
Marko najde listek in premišlja, koliko avtomobilov je videla Maja: 5 in 4 je 9, 9 krat 3 je 27. Zakaj Marko ni dobil istega rezultata kot Maja?Poznamo štiri računske operacije:

Če so v številskem izrazu oklepaji, izračunamo najprej, kar je v oklepajih.

PRIMER:
  •   (17+33)∙7=50∙7=350
  •   50-(28-12)+3=50-16+3=34+3=37

Množenje in deljenje izvršimo pred seštevanjem in odštevanjem.

PRIMER:
  •   16+5∙8=16+40=56
  •   9+15:3=9+5=14
  •   38-(8+6∙12):4=38-(8+72):4=38-80:4=38-20=18
Preizkusi svoje znanje in reši test!
Pripravila:
Marta Mestnik
Literatura:
Presečišče 5
TestZadnji popravki:
6.12.2001