PRAVILA ZA DELJIVOST


Pet prijateljev je na loteriji zadelo 12587 tolarjev.

Razmisli
Ali si lahko denarni dobitek pravično razdelijo?

12587 tolarjev razdelimo na pet delov: 12587 : 5 = 2517, ostane 2.
Torej si pet prijateljev ne more pravično razdeliti 12587 tolarjev.

Na deljivost števila 12587 s številom 5 bi lahko sklepali tudi brez računanja, če bi poznali pravila za deljivost ...

Število je deljivo
Ø z 2, če je na mestu enic ena od cifer (števk) 0, 2, 4, 6 ali 8.
Ø s 3, če je vsota njegovih cifer deljiva s 3.
Ø s 4, če je dvomestni konec števila deljiv s 4.
Ø s 5, če je na mestu enic cifra 0 ali 5.
Ø s 6, če je deljivo z 2 in s 3.
Ø z 8, če je z 8 deljiv tromestni konec števila.
Ø z 9, če je vsota njegovih cifer deljiva z 9.
Ø z 10 (s 100, 1000, ...), če se zapis števila konča z eno ničlo (z dvema, s tremi ničlami, ...).
Ø s 25, če je njegov dvomestni konec 00, 25, 50 ali 75.

Število 12587 ima na mestu enic cifro 7, zato ni deljivo s številom 5.

Ali je število 68724 deljivo s 3?
Vsota cifer števila 68724 je 6 + 8 + 7 + 2 + 4 = 27. Ker je število 3 delitelj števila 27, je število 68724 deljivo s 3.

Ali je število 3576 deljivo s 4?
Dvomestni konec števila 3576 je 76. Število 76 je deljivo s 4 (76 = 19 × 4), torej je število 3576 deljivo s 4.

Ali je število 40258 deljivo s 6?
Število 40258 ima zadnjo cifro 8, zato je deljivo z 2. Vsota cifer števila 40258 je 4 + 0 + 2 + 5 + 8 = 19. Ker 19 ni večkratnik števila 3, število 40258 ni deljivo s 3. Torej število 40258 ni deljivo s 6.


Preveri svoje razumevanje