PRAŠTEVILA IN SESTAVLJENA ŠTEVILA


1. Vsako praštevilo ima
edini delitelj število 1.
natanko dva delitelja.
vsaj dva delitelja.
2. Zapiši vsa praštevila med številoma 40 in 60.
, , , ,
3. Katera od števil 11, 21, 31, 41, 51 so praštevila?
vsa števila
11, 31, 41
11, 31, 41, 51
4. Pravilne trditve označi s P, nepravilne z N.
    Sestavljenih števil je nešteto mnogo.  
    Najmanjše praštevilo je 1.  
    Vsota dveh praštevil je praštevilo.  
    Praštevila nimajo deliteljev.  
    Praštevila ne moremo zapisati kot produkt dveh
    manjših naravnih števil.  

5. Katera od naslednjih števil so praštevila?
    Uporabi pravila za deljivost.

84
101
237
342