PRAŠTEVILA IN SESTAVLJENA ŠTEVILA


Naravna števila imajo različno mnogo deliteljev.

Razmisli
Koliko deliteljev imajo števila 27, 28, 29, 30 in 31?
Najmanj koliko deliteljev ima vsako število, večje od 1?

Zapišimo množice deliteljev danih števil:
D27 = {1, 3, 9, 27}
D28 = {1, 2, 4, 7, 14, 28}
D29 = {1, 29}
D30 = {1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30}
D31 = {1, 31}

Vsa števila, večja od 1, imajo vsaj dva delitelja. Nekatera števila imajo natanko dva delitelja.

Števila, ki imajo natanko dva delitelja, število 1 in samega sebe, imenujemo praštevila.
Števila, ki imajo več kot dva delitelja, imenujemo sestavljena števila.
Število 1 ni ne praštevilo ne sestavljeno število.

Naštejmo nekaj prvih zaporednih praštevil: 2, 3, 5, 7, 11, 13 ...

Pri ugotavljanju, ali je neko (večje) število praštevilo, si pomagamo s pravili za deljivost.

Grški matematik Eratosten je odkril postopek za iskanje praštevil, imenovan Eratostenovo rešeto.


Preveri svoje razumevanje