Ionska vezIonska vez nastane med kovinami (elektropozitiven element) in nekovinami (elektronegativen element).
Stabilna elektronska konfiguracija nastane tako, da kovina odda zunanje elektrone nekovini.

Primer: nastanek ionske vezi med natrijem in klorom.
Atom natrija ima 1e- na zunanji lupini, atom klora pa 7e-.
Ko natrij reagira odda svoj zunanji elektron klorovemu atomu.
Nastaneta natrijev in kloridni ion s polnimi zunanjimi lupinami.
Število sprejetih elektronov je vedno eneko številu oddanih elektronov.

Nastanek ionske vezi

Ko natrijev atom odda elektron atomu klora nastaneta natrijev natrijev in kloridni ion, ki se med seboj privlačita.
To privlačno slio imenujemo ionska vez. Milijoni ionov se med seboj privlačijo in tvorijo ionske kristale.

Poglej, kako pišemo in poimenujemo ionske spojine.


domov              nazaj                     naprej