Srednja ekonomska šola Maribor 
 Trg Borisa Kidriča 3, 2000 MB 
 
tel: (02) 251 34 61 

Bolšji sejem
Dan odprtih vrat
Ekonomijada
Oglaševanje skozi zgodovino
Mladi mladim o EU
Naša šola od 1926 do 2001
Srečanja dijakov, nagrajencev računovodskih, finančnih delavcev in revizorjev Maribor
GP Zvezda 2001
Moje življenje v letu 2025
Izdaja zbornika ob 75-letnici
Proslava ob 75-letnici SEŠ

OGLAŠEVANJE SKOZI ZGODOVINO

Projekt tematskega učenja ( predmetno področje zgodovine, psihologije in ekonomije)

      

Kraj: Univerzitetna knjižnica Maribor - februar/marec 2001

Organizator: prof. Maja Vičič-Krabonja in prof. Damjan Šimek

Sodelavci:

Izvajalci: dijaki 3.i- ekonomska gimnazija

Vabljeni gostje: Univerzitetna knjižnica Maribor,

Ekonomsko - poslovna fakulteta Maribor- prof. Damjan Muml

in prof. Matjaž Iršič,

Media mix - ga. Duška Cizl (Vuga),

učitelji psigologije in

šolski svetovalni delavci srednjih šol Maribora.

Predstavitev medijem: POP TV, RTV-TV Maribor, Šolski razgledi, Večer, Delo, Mariborčan. Sporočila za javnost pripravi organizator.

 

UVOD

Oglaševanje nas spremlja na vsakem koraku našega življenja - od otroštva naprej. Danes na oglase nismo preveč pozorni, saj smo od vseh strani bombardirani z njimi; vznemirjajo nas le tisti, ki so šokantni, nenavadni, privlačni, smešni...

Kot mlade ekonomiste nas je zanimalo, kako se je oglaševanje skozi čas razvijalo. Da bi to ugotovili in preučili, smo sklenili, da bomo spremljali in raziskovali razvoj oglaševanja v tiskanih medijih, kajti ti so nam bili najlažje dostopni.

Poleg zgodovinskega razvoja, nas je zanimal tudi psihološki vidik oglaševanja. Radovedni smo bili, kakšne zvijače so ponudniki blaga in storitev uporabljali, da so potrošnika prepričali v nakup.

METODA

Z zgodovinskega vidika smo pregledali časopise, ki so izhajali v Mariboru od Slovenskega gospodarja (izhaja od leta 1867) in Vestnika, ki je izhajal med leti 1945 in 1952 , vse do dnevnika Večer, katerega prebiramo še danes, da bi ugotovili značilnosti oglaševanja v preteklosti.

Zaradi ogromne količine teh časopisov, smo določili, da bomo pregledali vsaki deseti letnik časnika, torej leta 1868 (1878, 1888...) do leta 1998.

V vsakem pregledanem letniku nas je zanimalo predvsem:

  • delež reklam v časopisu, v katerem delu časopisa se nahajajo, strnjeno ali med drugimi oblikami…

  • oblika reklamnih oglasov (velikost, ilustracije, barve…)

  • vsebina reklamnih oglasov

  • najpogosteje oglaševani predmeti in usluge

  • posebnosti obravnavanega letnika

Dobili smo naslednje rezultate

S psihološkega vidika smo najprej določili kriterije, po katerih smo ugotavljali pristop oglaševalcev do kupcev. Te smo poiskali v literaturi in jih združili v posamezne skupine. Tako smo dobili šest večjih skupin kriterijev (čustveni transfer, motiviranje, kriteriji psihologije zaznavanja, ugodnosti nakupa, ideal vitkosti in skupina z nerazvrščenimi kriteriji). Te smo razčlenili še v podskupine. Ugotavljali smo, kdaj se je kateri izmed teh kriterijev prvič pojavil, kako se je skozi čas spreminjal in kako so bili ti kriteriji povezani z zgodovinskim dogajanjem.

Avtorji projekta:

  • učenci 3.i razreda Srednje ekonomske šole Maribor

Mentorja:

  • prof. Damjan Šimek
  • prof. Maja Vičič Krabonja