Razteg in podobni trikotniki


Na naslednjih spletnih straneh je opisano, kako iz danega trikotnika dobimo podoben trikotnik s pomočjo raztega. Vse uporabljene slike so dinamične tako, da lahko točke, ki so obarvane rumeno premikamo.
Trikotnika ABC in A'B'C' sta podobna, če se ujemata v:
  • dveh kotih,
  • dve razmerjih enakoležnih stranic, ali
  • razmerju dveh stranic in v kotu med njima, ali
  • razmerju enakoležnih stranic in v kotu, ki leži večji stranici nasproti.

java applet or image

*** If you can read this, you're only seeing an image, not the real java applet! ***

Slika 1: Trikotnika ABC in A'B'C' sta podobnaAvtorica: Dominika Gorup, April 2001