Otvoritev kipa v [olskem muzeju


  1. Mo~nik
  2. Mo~nik
  3. Mo~nik
  4. Mo~nik
  5. Mo~nik
  6. Mo~nik
  7. Mo~nik
  8. Mo~nik
  9. Po otvoritvi
  10. Po otvoritvi