[Naprej]

BLA@ MATEK
(3. 2. 1852 - 29. 1. 1910)


Kazalo

  1. @ivljenje

  2. Opis zunanjosti in zna~aja

  3. Delo

  4. Pregled pomembnih letnic v `ivljenju in delu Bla`a Matka

  5. Pregled {olstva v ~asu Matkovega `ivljenja

  6. ^as v katerem je `ivel Bla` Matek

  7. LiteraturaUniverza v Ljubljani, Fakulteta za matematiko in fiziko

Sestavili: Agata Tiegl in Mojca Komar

Datum: 11. oktober 1996


[Naprej]