Matematika in omrežje

Vladimir Batagelj, Univerza v Ljubljani, FMF, Matematika
Seminar DMFA, 9. februar 1996
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/matinfo/dmfa96.htm
Čeprav so omrežja v vojaških in raziskovalnih okoljih uporabljali že v sedemdesetih letih (Hobbes' Internet Timeline), se je pravi razmah njihove uporabe začel leta 1992, ko so v CERNu objavili WWW (World Wide Web). Ta temelji na treh novostih: Jezik HTML je izpeljanka sestava SGML (Standard Generalized Markup Language) in omogoča opis zgradbe sestavkov z označevanjem posameznih sestavin.

Poseben pospešek je uporaba omrežja dobila s pojavitvijo okenskih pregledovalnikov (Mosaic 1993, Netscape 1994, ...).

Prikaz razpredenosti Interneta: Junij 1995, Zadnja(PS).

Večina teh pregledovalnikov je za izobraževalne ustanove in neposlovno osebno rabo zastonj - prosta programska oprema. V prihodnosti pa bodo najbrž postali del (nadgradnje) operacijskega sistema.

Seveda so lahko sestavki in vsa uporabljena gradiva tudi na enem samem računalniku - pregledovalnik uporabimo lokalno. S tem postane pregledovalnik močno predstavitveno orodje. ([tudentski izdelki)

V jeziku HTML lahko:

Omrežje nam ponuja obilico zanimivih sestavkov, ki pa so skriti v morju drugih. Zato je osnovno vprašanje:

Kako priti do sestavkov, ki me zanimajo?
Omrežje ponuja nekaj tovrstnih storitev - "iskalnih strojev" (Lycos, Yahoo, ...). Drug možen odgovor so uporabniška podomrežja (za šolstvo npr. Explorer, SchoolNet, ...). Tudi pri nas smo začeli z izgradnjo svojega omrežja
Slovensko izobraževalno omrežje
http://www.educa.fmf.uni-lj.si/sio/

kjer bomo lahko zvedeli, kaj je pri nas in po svetu zanimivega s področja izobraževanja. Poleg tega bo omrežje ponujalo še druge storitve: slovarji, tečaji, razprave na izbrane teme, obvestila, knjižnico programov in drugih gradiv, ...

Med vodiči (seznami zanimivih naslovov na Omrežju) je tudi

http://www.educa.fmf.uni-lj.si/izodel/ponudba/matinfo/mathbmks.htm v katerem sem pripravil izbor zanimivih matematičnih naslovov. Po teh se bomo popasli v nadaljevanju seminarja.


[Naprej] [Nazaj] [Gor] [Kazalo]

28. Oct 1998 / 7. Feb 1996; V.B.