VZPON IN PADEC GROFOV CELJSKIH

Plemstvo in aristokracija na Celjskem iz 14. in 15. stoletja


Uvod

In tako, ob tolikšnem bogastvu, ni na koncu koncev prav nič čudno, da se je prav s tem koščkom slovenskih dežel v zvezi izcimil tudi eden redkih slovenskih državotvornih mitov - tisti o celjskih grofih iz 14. in 15.stoletja. Žovneški gospodje so takrat z meteorskim vzponom napletli rodbinske zveze s hrvaškimi bani, poljskimi kralji, mogočnimi frankopanskimi gospodi, srbskimi despoti, madžarskimi kralji, nagrabili velikanska posestva, se otresli habsburške nadvlade in na ta način napovedali rojevanje velike severno balkanske-srednje-evropske dinastične tvorbe s središčem v Celju...
Friderik II.


Citat dr. Matjaža Kmecla: Zakladi SlovenijeSestavil: Kristijan Kocbek, absolvent pedagoške matematike
na Fakuteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Datum: februar 1998