Republika Slovenija

Ministrstvo za šolstvo in šport

Zavod za šolstvo in šport
RAZSTAVA

ŠOLSKA TELEVIZIJA, VIDEO, RAČUNALNIŠTVO, IN MULTIMEDIJA

V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

1969-1995po predlogi Milene Smole pripravila Karolina Starin

zadnja sprememba 15. maj 1997; začetek 9. marec 1997