Apel in èevljar  [Slika (179 kb)]

Apel podobo na ogled postavi,
ker bolj resnico ljubi kakor hvalo,
zad skrit vse vprek poslu¹a, kaj zijalo
neumno, kaj umetni od nje pravi.

Pred njo s kopiti èévljarèek se ustavi;
ker ogleduje smôlec obuvalo,
jermenov, meni, da ima premalo;
kar on oèita, koj Apel popravi.

Ko pride drugi dan spet mo¾ kopitni,
namest’ da bi ¹el dalj po svoji poti,
ker èevlji so pogodu, méè se loti;

zavrne ga obraznik imenitni
in tebe z njim, kdor náp’èen si oèitar,
rekoè: śLe èevlje sodi naj Kopitar!Ś —

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]