Sanjálo se mi je, da v svetem raji

Sanjálo se mi je, da v svetem raji
bilá sva sreèna tam brez zapopádka:
bila je preè ¾ivljenja doba kratka,
kjer me od tebe loè’jo èasi, kraji.

Sedela z Lavro ti si sestra mlaji,
pred vama je bila dni prej¹njih prat’ka,
bila med vama govorica sladka,
kakó slovela k’tera je od vaji.

In tam na tehtnico svet’ga Mihela
s Petrárkom d’jala sva sonete svoje,
visoko moja skled’ca je zletela.

Prid’jala èednosti sva nje in tvoje
vsak svojim pesmam, in skodela
njega bila ni ni¾’ od skled’ce moje.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]