Odprlo bo nebo po sodnem dnevi

Odprlo bo nebo po sodnem dnevi
se ’zvoljenim, svit glor’je ne’zreèeni,
vso sreèo bodo vid’li pogubljeni,
ki stali bocio tam na strani levi.

Pogled ta bolj jih ko goreèi levi
in ko strahovi vsi ’z pekla spu¹èeni
bo ustra¹il, od njega naprej podeni
miru ne bodo na¹li v veèni revi.

Oèi nje, od ljubezni razsvetljene,
smejale so se ’zvoljen’mu naproti,
bil prièa sem nju sreèe ne’zreèene;

mi pred oèmi je v najtemnej¹em koti
pogled ta, brez miru naprej me ¾ene
v obupa brezna po brezkonèni poti.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]