Oèi bilé pri nji v deklet so sredi

Oèi bilé pri nji v deklet so sredi,
govor’le usta le od njé so hvale,
roke po sili njé ime pisale,
hodile so noge le po njé slédi.

Prepov’d sem dal jim; ubogali pogledi,
molèale usta od podobe zale
mir dale so roké, nogé ravnale
po rok, ust in oèi so se izgledi.

Brez upanja ljubezni v svoji zmoti,
ki se mi pogasiti v srcu noèe,
takó sem dolgo stavil se nasproti.

Ne bogajo me misli, ¾elje vroèe,
drevesom, hi¹am, rekam, hribom póti
do njé ni njim zastaviti mogoèe.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]