Ni znal molitve ¾láhtniè trde glave

Ni znal molitve ¾láhtniè trde glave
ko te zaèetek, v k’teri poje hvala
se nje, ki mati bo¾ja je postala;
kar znal, je vedno molil ’z misli prave.

Ko znébil duh se trupla je te¾ave,
legenda pravi, da je ro¾a zala
’z njegovega srcá skoz grob pognala
z napisom zlatih èrk : ¶Marija ave!¦

Od zora, da se nagne dan k veèeri,
glasí ponoèi pesem se ognjena
le tebi, s’cer nobeni Eve hèeri;

da, pred, ko ugasnila smrt moè plamena,
je ’z srca zrastel venec, ne zameri,
ki nosi èrke tvojega imena!

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]