Solda¹ka

Pet èevljev merim, palcev pet;
adijo, ljub’ca, star¹i,
in z Bogom vi, tovar’¹i!
Dopolnil sem devetnajst let,
pet èevljev merim, palcev pet
in èvrste sem postave
od nog do glave.

Oèetov dom, ti ná slovo!
Kdor ni za boljo rabo,
naj var’je dom in babo,
al’ v ¹olah beli si glavó!
Junaka vabi boj, ne bo
se trudil on s peresom
in ne z drevesom.

Uèeni stan je zaniè’van,
skrbi in hude leta
moré uboz’ga kmeta;
najprvi stan solda¹ki stan:
soldat ¾iví vesel v en dan;
saj cesar dá pol hleba
in kar je treba.

Doma povsod, doma nikir,
obhodi dosti sveta,
zavolj njega dekleta,
¾eníce ímajo prepir,
in kadar zapusti kvartir,
si marsik’tera ’z hi¹e
solzíce bri¹e.

Le eni ljubici je zvest,
ti ljub’ci èast se pravi,
ta gre z njim v boj krvavi,
ga spremi èez gore brez cest
in èez ozidje trdnih mest,
kjer smrt juna¹ke brate
povabi v svate.

Saj vem, da mora vsak umret’
in iti vsak k pokoju,
na post’lji ali v boju,
potrta starost, mladi cvet. —
Pet èevljev merim, palcev pet,
veselo èem ¾iveti,
juna¹ko — umreti! —

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]