Od ¾elezne ceste  [Slika (188 kb)]

Bli¾a se ¾elezna cesta,
nje se, ljubca, veselim;
iz Ljubljane v druga mesta
kakor ptièek poletim.

Ak je blizu tista cesta,
mora¹ vzet me, ljubèek moj,
da pogledat tuja mesta
bom peljala se s teboj.

Sam se po ¾elezni cesti
vozil bom od nas do nas;
drugo ljubco v vsakem mesti
imel bom za kratek èas.

Ceste tebi ne zapiram,
ne na Dunaj, v Gradec, v Trst;
ti pa mene pusti z miram,
pet mam bolj¹ih na vsak prst.

Ve Kranjice ste ko¹ate,
so prijazne ©tajerke;
Trst dekleta ma bogate,
Dunaj zal obleèene.

Smo po¹tene me Kranjice,
vsak sleparèek ni za nas;
me pa hoèmo bit ¾enice,
ljubce ne za kratek èas.

Ve si pa ¾elte mo¾ièke,
ki ne stopjo z ojnice,
zmerom vpre¾ene oslièke,
dolgoèasne revèeke.

Tebe sla pa h krotkim pticam
vleèe, buzakljunski kos!
Veter dal bo¹ dvajseticam,
pricapljal nazaj bo¹ bos.

Jaz popeljem se tja v Brno,
snubit Judnje kr¹èene;
bom pri¾enil z ¾eno èrno
pnezov na mernike.

Jaz pa iz domaèih starcev
si mo¾ zvolila bom;
mel bo ko peska dnarcev,
mene varval bo in dom.

®ene jaz ne bom zapiral,
bal ne bom se znjo niè;
nje obresti bom pobiral,
¾ivel brez skrbi ko ptiè.

Jaz pa hlaèe bom nosila,
gospodar bom èez mo¹nj;
bom vabila na kosila,
kogar meni bo ljub.

Vrji! Celi dan bo godel;
vso noè ka¹ljal stari mo¾;
bo te ¹e od hi¹e spodil,
ak mu stregla prav ne bo¹.

Judnja je ko satan zvita,
kadar bo¹ z, njo zavozlan,
privo¹èila skoporita
komaj ti bo sok neslan.

Torej bodi meni zvesta,
saj te ljubim le sam;
kje je ¹e ¾elezna cesta,
koj mi v zakon daj rok.

Tebi jaz ne bom nezvesta,
ljubèek, ti si ptièek zrel;
ko ¾elezna pride cesta,
vrji, da ne bo¹ mi u¹el!

Po nji peljal te ¾enico
bom na Dunaj, v Gradec, v Trst;
zvesto kazat jim Kranjico,
ak ne bo napoti krst.

Ak kaj tacga se napravi,
bo¹ poèakal, ljubèek moj!
Vselej mo¾ najmanj zapravi,
ak ¾enico ma s seboj.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]