Nezakonska mati

Kaj pa je tebe treba biló,
dete ljubo, dete lepó,
meni mladi deklici,
neporoèeni materi? —

Oèa so kleli, tepli me,
mati nad mano jokáli se;
moji se mene sram’vali so,
tuji za mano kazáli so.

On, ki je sam bil ljubi moj,
on, ki je pravi oèa tvoj,
¹el je po svetu, Bog ve kam;
tebe in mene ga je sram!

Kaj pa je tebe treba biló,
dete ljubó, dete lepó!
Al’ te je treba biló al’ ne,
vendar presrèno ljubim te.

Meni nebo odprto se zdi,
kadar se v tvoje ozrem oèi,
kadar prijazno nasmeja¹ se,
kar sem prestala, pozabljeno je.

On, ki ptice pod nebom ¾ivi,
naj ti da sreène, vesele dni!
Al’ te je treba biló al’ ne,
vedno bom srèno ljubila te. —

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]