K slovesu

Kaj od mene preè oko,
preè obraz obraèa¹ mili?
Kdo te mene ljubit’ sili?
Raj¹i koj mi daj slovo.

Desno roko brez skrbi
daj k prijaznemu slovesu,
solz v nobenem ni oèesu,
¾al besede v ustih ni.

®ale misli v srcu ni;
saj ni pred biló veselo,
ko se zate je unelo,
naj ne bo prihodnje dni!

Vrnil bo se prej¹nji èas;
hodil pota bom temotne,
kamor sreèe bo togotne
gnal nemili me ukaz.

Moja stara ljuba bo,
bo potrpe¾ljivost mila
zvezo z mano ponovila,
v zakon dala mi rokó.

Od pomoèi nje podprt
nosil bom ¾ivljenja pezo,
dokler zmaga sreèe jezo
zadnja ljub’ca — bela smrt.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]