Dekletom  [Slika (135 kb)]

Padala nebe¹ka mana
Izraelcem je v pu¹èavi;
zginila je, ak’ pobrana
ni bila ob uri pravi.

Kak’ lepo se rosa bliska,
dokler jutra hlad ne mine!
Komaj sonce bolj pritiska,
bo pregnana od vroèine.

Ro¾ice cveto vesele
le ob èasu let’ne mlade;
leto po¹lje pi¹ in strele,
lepo cvetje jim odpade.

Ro¾a, rosa ino mana
va¹a je mladost, dekleta!
Svet’jem, naj ne bo zaspana,
ki cveto ji zlata leta.

Fante zbira¹ si prevzetna,
se ¹opiri¹, ker si zala;
varji, varji, da priletna
samka se ne bo¹ jokala!

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]