Predgovor in zagovor

Feriunt — summos fulmina montes.

Naj misli, kogar bi pu¹èice te zadele,
da na visoki vrh leté iz néba strele.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]