Danièarjem  [Slika (139 kb)]

Dobrovski
œPerjatelj, ki s svetá príde¹, mi povej po pravici,Œ
Dobrovius modróst pra¹a Kopitarjevo,
œal’ Dubróvnièanov, srbski al’ mar vrli hrva¹ki
jezik pi¹ejo Gaj, Gaja goreèa drhál?Œ
Kopitar
œGaj danièár, danièárska drhál? — Svoj pi¹ejo jezik,
sláv¹èine tí jú¾nih so janièárji de¾el.Œ

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]