Èebelice pevcem letnih èasov  [Slika (47 kb)]

Kdor govoriti kaj ne ve,
on vreme hvalí alí to¾i;
kdor pevcev peti kaj ne ve,
od letnih èasov kro¾i.

 [Doktor]  [Galerija]  [Kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Nazaj]  [Naprej]