Izbrana poezija dr. Franceta Pre¹erna

RAZLIÈNE POEZIJE

 * Zvezdogledom
 * V spomin Matija Èopa
 * Nova pisarija
 * Prva ljubezen
 * Slovo od mladosti
 * Glosa

 [Doktor]  [Galerija]  [Predhodno kazalo]  [Naslednje kazalo]  [Naprej]